1. PROCES VERBAL DE CONVOCARE A VIII-A ADUNARE GENERALA A ASOCIATIEI

2. LISTA REPREZENTANȚILOR JUDEȚENI ȘI AI DIASPOREI LA A.G. 2022

3. ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

4. STRATEGIA DE MANDAT 2022

5. RAPORT DE ACTIVITATE 2022

6. PROGRAM AG 2022